Global Press

English

Global PressGlobal PressGlobal PressGlobal Press

USD
2.8265
EUR
3.0515
RUR
0.0443
GBP
3.6405

თუ ჩვენ დარჩენილ ვაკანტურ პოზიციებზე, სადაც უვადოდ არ არიან ჯერ მოსამართლეები დანიშნული, ყველა მოსამართლეს უვადოდ დავნიშნავთ, მითხარით, ვისთვის ვატარებთ ამ რეფორმას, - ასე აფასებს უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას, სასამართლო სისტემაში კიდევ 8 მოსამართლის უვადოდ განმწესებასთან დაკავშირებით.

 

ეკა ბესელიას თქმით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილება არის კიდევ ერთი არგუმენტი იმისთვის, რომ შემჭიდროებულ ვადებში მოხდეს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნასთან დაკავშირებით ცხრა დეპუტატის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა კომიტეტში.

 

„დღეს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ რამდენიმე მოსამართლე ისევ გაამწესა უვადოდ. იმ ვითარებაში, როდესაც პარლამენტმა დაიწყო უვადოდ განმწესების თაობაზე მსჯელობა, არ იცდის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, არ ელოდება პარლამენტის გადაწყვეტილებას და პარალელურ რეჟიმში აგრძელებს მოსამართლეთა უვადოდ განმწესებას. ეს კიდევ ერთი არგუმენტია ჩემთვისაც და ამ იდეის მხარდამჭერებისთვისაც , რომ სწრაფად მოხდეს შეჩერება მოსამართლეთა უვადოდ განმწესების. თუ ჩვენ დარჩენილ, იმ ვაკანტურ პოზიციებზე , სადაც უვადოდ არ არიან ჯერ მოსამართლეები დანიშნული, ყველა მოსამართლეს უვადოდ დავნიშნავთ, მითხარით, ვისთვის ვატარებთ ამ რეფორმას, რისთვის ვაკეთებთ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ახალ მოდელს, რატომ და რისთვის ვასწორებთ იმ მრუდე პრაქტიკას, რომელიც შეიქმნა უვადოდ განმწესების პროცესში, როდესაც გამოსაცდელი ვადის დასრულებამდე ხდება მოსამართლეთა გადანიშვნა, რას ვპასუხობთ მოქალაქეებს, რომლებიც წუხან, რომ დღევანდელი სასამართლო ხელისუფლება მთლიანად ჩაიკეტება“, - აცხადებს ეკა ბესელია.

ისინი ცდილობენ სასამართლოზე გავლენების მოპოვებას, ცდილობენ დაიმორჩილონ სასამართლო სისტემა!- ასე ეხმაურება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი სერგო მეთოფიშვილი „ფეისბუქის“ საკუთარ გვერდზე „ქართული ოცნების“ დეპუტატის ეკა ბესელიას განცხადებას. დეპუტატი ბესელია აცხადებს, რომ მომზადებული ინიციატივა,რომელმაც იუსტიციის საბჭოს ზოგიერთი წევრი გაანერვიულა, იმას ნიშნავს, რომ მათ მოსამართლეთა უვადო განმწესება უნდა შეაჩერონ.

 

„დეპუტატ ეკა ბესელიას და მის თანამოაზრე კოლეგების მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა, პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ განმწესების პროცესის შეჩერების თაობაზე, და საერთოდ ბესელიას და მისნაირი პოლიტიკოსების მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებები და ზოგადად მათი სასამართლო ხელისუფლებისადმი მიდგომა და დამოკიდებულება, გარდა იმისა, რომ ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციას და გარდა იმისა, რომ არის დისკრიმინაციული და ანტისახელმწიფოებრივი, ასევე ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს და პრაქტიკას. საზოგადოებას მინდა მოვახსენო, რომ არსებობს ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) დასკვნა #1 (2001), სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და მოსამართლეთა შეუცვლელობის სტანდარტების შესახებ. https://rm.coe.int/opinion-no-1-2001-of-the-cons…/1680748200 ამ დასკვნაში ყურადღებას გავამახვილებ შემდეგ, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვან ასპექტებზე:

 

“10. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა კანონის უზენაესობის წინაპირობასა და სამართლიანი სასამართლოს არსებით საწინდარს წარმოადგენს.

 

... მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა არ არის პრეროგატივა ან პრივილეგია მოსამართლეთა სასარგებლოდ, არამედ ემსახურება კანონის უზენაესობისა და მართლმსაჯულების მაძიებელი პირების ინტერესებს”

 

“14. სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა ეროვნული სტანდარტებით რაც შეიძლება მაღალ დონეზე უნდა იყოს გარანტირებული. შესაბამისად, სახელმწიფოებმა სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის კონცეფცია კონსტიტუციით უნდა მოაწესრიგონ...”

 

“19. დაუშვებელია მოსამართლეთა დანიშვნა ან დაწინაურება ვიწრო პარტიულ პოლიტიკურ შეხედულებებს ემყარებოდეს. თუ არსებობს დანიშვნა-დაწინაურების ვიწრო პარტიული პოლიტიკური შეხედულებების საფუძველზე განხორციელების რისკი, ან ასეთი ალბათობა, ასეთი მეთოდი უფრო სახიფათოა, ვიდრე ეფექტური.”

 

მოსამართლეთა დიდი ქარტიის “მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გარანტიების შესახებ” თავის მე-5 პუნქტში ნათქვამია: “გადაწყვეტილებები შერჩევის, წარდგენის და კარიერის შესახებ უნდა ემყარებოდეს ობიექტურ კრიტერიუმებს და მიღებულ იქნეს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი ორგანოს მიერ.” ევროპის საბჭოს ისეთი ინსტრუმენტი, როგორიც არის მოსამართლეთა წესდების ეროვნული ქარტია ითვალისწინებს შემდეგს:

 

„მოსამართლის შერჩევასთან, აყვანასთან, დანიშვნასა და კარიერულ წინსვლსთან ან უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას, წესდება ითვალისწინებს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი ორგანოს ჩარევას, რომლის შემადგენლობის სულ მცირე ნახევარზე მეტი წარმოადგენს საკუთარი კოლეგების მიერ არჩეულ მოსამართლეებს.”

 

“45. ისეთ სამართლებრივ სისტემებშიც კი, სადაც დაცულია მაღალი სტანდარტები ტრადიციების ან არაფორმალური თვითდისციპლინის შედეგად, და რომლებიც, როგორც წესი, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების კონტროლს ექვემდებარება, უკანასკნელი წლების განმავლობაში სულ უფრო მეტად ხდება უფრო ობიექტური და ფორმალური გარანტიების საჭიროების აღიარება. სხვა სახელმწიფოებში, განსაკუთრებით ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში, ასეთი გარანტიების აუცილებლობა უაღრესად აქტუალურია. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს მიაჩნია, რომ ევროპული ქარტია, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი ორგანოს (საქართველოს შემთხვევაში ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო!) ჩარევას, რომელშიც მოსამართლეების მიერ დემოკრატიული პრინციპით არჩეული კოლეგები ფართოდ არიან წარმოდგენილნი, შეესაბამება ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მოწონებულ მიდგომას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ქვეყნებისათვის, სადაც არ არსებობს სხვაგვარი, დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული და დემოკრატიული გზით გამოცდილი სისტემები”

 

“48. ევროპის ქვეყნებში, საზოგადოდ, მოსამართლეების თანამდებობაზე დანიშვნა ხდება ოფიციალური საპენსიო ასაკის მიღწევამდე ვადით. (ანუ როგორც ეს საქართველოშიც ხდება!) ასეთი მიდგომა ყველაზე ნაკლებ პრობლემას ქმნის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით.”

 

“60.(ა) მოსამართლეთა შეუცვლელობა მათი დამოუკიდებლობის კონკრეტული შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს და უნდა იქნას უზრუნველყოფილი შიდა ნორმებში, უმაღლეს დონეზე.” ყველაზე საინტერესოა, რომ დეპუტატ ეკა ბესელიას და მის თანამოაზრე კოლეგების მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივის განმარტებით ბარათში ნახსენენია - ევროპული კომისიის სამართლის მეშვეობით დემოკრატიის დასაცავად, ანუ ე.წ. ვენეციის კომისიის 2017 წლის 19 ივნისის N876/2017 დასკვნა. (https://gdi.ge/uploads/other/0/620.pdf)

 

ამ დასკვნაში კი მკაფიოდ და გარკვევით დაფიქსირებულია, რომ “სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის შესახებ ანგარიშში, ვენეციის კომისიამ გამოთქვა აზრი, რომ: „ჩვეულებრივი (არასაკონსტიტუციო) სასამართლოების მოსამართლეთა დანიშვნა არ უნდა იყოს საპარლამენტო კენჭისყრით გადასაწყვეტი, ვინაიდან არ შეიძლება გამოირიცხოს საფრთხე, რომ პოლიტიკური მოსაზრებები გადაწონის კადიდატის ობიექტურად ღირებულ მხარეებს. სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის სათანადო მეთოდია სამოსამართლო საბჭოს შექმნა, რომელიც შემადგენლობის, უფლებამოსილებისა და ავტონომიის კონსტიტუციური გარანტიებით უნდა იყოს აღჭურვილი. ასეთ საბჭოს უნდა ჰქონდეს გადამწყვეტი ზეგავლენა მოსამართლეთა გამწესებასა და დაწინაურებაზე და მათ მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გატარებაზე“.

 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, უფრო მარტივი ენით, რომ ვთქვათ, ნახსენები საერთაშორისო დოკუმენტები გვაძლევენ შემდეგ რეკომენდაციებს:

 

1. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა ემსახურება საზოგადოებას, ანუ ხალხს! და არა მოსამართლეებს, დეპუტატებს, მთავრობას ან პოლიტიკურ პარტიებს!

 

2. სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა კონსტიტუციით უნდა იყოს გარანტირებული!

 

3. უნდა გამოირიცხოს მოსამართლეთა დანიშვნა-დაწინაურება ვიწრო პარტიული პოლიტიკური შეხედულებების საფუძველზე!

 

4. იმისათვის, რომ გამოირიცხოს პოლიტიკური გავლენა მოსამარათლეთა დანიშვნა-დაწინაურების საკითხსში, აღნიშნული უფლებამოსილება არ უნდა განახორციელოს არც საკანონმდებლო ხელისუფლებამ, არც მთავრობამ, ამ საკითხის გადაწყვეტა უნდა გადაეცეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელ ორგანოს, რომლის შემადგენლობის სულ მცირე ნახევარზე მეტი წარმოადგენს საკუთარი კოლეგების მიერ არჩეულ მოსამართლეებს.(საქართველოს სინამდვილეში ასეთი ორგანო არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო!)

 

5. მოსამართლეთა შეუცვლელობის პრინციპი დამოუკიდებლობის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს უნდა წარმოადგენდეს!

 

6. მოსამართლეთა სამუდამოდ (საპენსიო ასაკის მიღწევამდე ვადით) დანიშვნა ყველაზე ნაკლებ პრობლემას ქმნის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით!

 

ისმის კითხვა - თუ დეპუტატების ამ ჯგუფმა არ იციან საერთაშორისო და ევროპული პრაქტიკა სასამართლო სისტემის შესახებ, არ იციან საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ამ თემაზე შემუშავებული რეკომენდაციები და დასკვნები, მაშინ საერთოდ რატომ ეხებიან სასამართლოს სისტემას? ხოლო, თუ იციან საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტები და პრაქტიკა, მაშინ რატომ უვლიან გვერდს ამ სტანდარტებს? რატომ არიან ისინი პროგრესის წინააღმდეგ?

 

რატომ ებრძვიან ისინი საკუთარი ქვეყნის ჯანსაღ, კომპეტენტურ, კეთილსინდისიერ და თანამედროვე სასამართლო სისტემას? რატომ ამახინჯებენ რეალობას?

 

კარგი იქნება თუ გვიპასუხებენ ამ კითხვებზე. თუმცა, თუ არ გვიპასუხეს, იმედი მაქვს, რომ მოვა ის დრო, როდესაც საზოგადოება მიხვდება და დარწმუნდება თუ რატომ აკეთებენ ამას! პირადად ჩემთვის კი პასუხი ნათელია - ისინი ცდილობენ სასამართლოზე გავლენების მოპოვებას, ცდილობენ დაიმორჩილონ სასამართლო სისტემა!

 

კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო დეპუტატ ეკა ბესელიას და მის თანამოაზრე კოლეგებს, რომლებმაც მომზადეს საკანონმდებლო ინიციატივა, პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ განმწესების პროცესის შეჩერების თაობაზე:

 

მკაფიოდ ვაფიქსირებ, რომ მსგავსი ქცევა და ქმედება (ვგულისხმობ თქვენ ბოლო საკანონმდებლო ინიციატივას და ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს) წარმოადგენს თავდასხმას დემოკრატიული სახელმწიფოს კონსტიტუციაზე, ანუ თავდასხმას საკუთარი ქვეყნის კონსტიტუციაზე, ასევე წარმოადგენს თავდასხმას საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების სხვა შტოს ლეგიტიმურობაზე. ასეთი ქცევა ასევე წარმოადგენს საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევას! შეწყვიტეთ თავდასხმა! შეწყვიტეთ მუქარა!“ - წერს სერგო მეთოფიშვილი სოციალურ ქსელში.

ეს მოსამართლეები ყოველთვის იყვნენ მსახურები, მათ არ გააჩნიათ პრინციპები. სასამართლო ამ ადამიანების ხელში რისკის მატარებელია, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა „ქართული ოცნების“ ოფისში უმრავლესობის სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა.

 

მისი თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საუბარი ფარული ჩანაწერების გავრცელებასაც შეეხოს.

 

„მას შემდეგ რაც ჩვენ შევიკრიბეთ, ძალიან ბევრი რამ მოხდა. იყო მოსამართლეთა სამარცხვინო კონფერენცია, იყო მოსამართლეთა სამარცხვინო ეთერები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა, რამდენად შეუფერებლები არიან ისინი ამ საქმისთვის. მათი ლოგიკა, მათი აზროვნება ზუსტად იგივეა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. ეს ადამიანები ყოველთვის იყვნენ მსახურები, მათ არ გააჩნდათ პრინციპები, ისინი ასრულებდნენ დავალებებს. სასამართლო ამ ადამიანების ხელში არის რისკის მატარებელი. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა, რომ სასამართლოს მომავალი იყოს ბევრად უფრო კარგი და საზოგადოებისთვის მისაღები, რადგან თითოეულ ადამიანს უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ მისი უფლებები ოდესღაც იქნება დაცული. ამიტომ დღევანდელი მოცემულობა არის მძიმე სურათი. ვფიქრობთ, სალაპარაკო ძალიან ბევრია. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვარიანტები, რა ვარიანტითაც უნდა მოხდეს ხელმძღვანელობა. ასევე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია ფარულ ჩანაწერებთან,“ - განაცხადა ლევან გოგიჩაიშვილმა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, სასამართლო სისტემაში კიდევ 8 მოსამართლე უვადოდ განმწესდა. კენჭისყრის პროცედურა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღეს გაიმართა.

 

კენჭისყრა გაიარეს იმ მოსამართლეებმა, რომლებსაც სამ წელზე მეტი გამოცდილება აქვთ და სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით იმყოფებოდნენ თანამდებობაზე.

 

უვადოდ გამწესდნენ, შემდეგი მოსამართლეები:

 

ნატრული აკობია - ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში განმწესდა 12-ხმით, 2 ის წინააღმდეგ.

 

ეკა არეშიძე - 14 ხმით უვადოდ განმწესდა თბილისის საქალაქოს სასამართლოში;

 

გია ბერაია - უვადოდ განმწესდა ახალციხის რაიონულ სასამართლოში, 12 ხმით 2-ის წინააღმდეგ; 13 ხმა ერთის წინააღმდეგ მიიღო,

 

მოსამართლემ ლერი თედორაძემ და ის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში განმწესდა;

 

უვადოდ განმწესდა ასევე მოსამართლე ინდირა მაშანეიშვილი, რომელმაც 12 ხმა 2- ის წინააღმდეგ მიიღო. ის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განმწესდა;

 

სალიხ შაინიძემ მიიღო -12 ხმა 2-ის წინააღმდეგ.ის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განმწესდა;

 

ნატო ხუჯაძემ მიიღო 12-ხმა 2-ის წინააღმდეგ. ის უვადოდ განმწესდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში;

 

მერაბ ჯორბენაძემ მიიღო 13- ხმა 1-ის წინააღმდეგ და ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში განმწესდა.

 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უვადოდ გამწესების თხოვნით სულ 48 მოსამართლემ მიმართა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული რვა მოსამართლის გარდა, სხვა მოსამართლეებს უფლებამოსილება 2020 წელს ეწურებათ, საბჭო მათთან გასაუბრებას და შესაბამისად კენჭისყრას მოგვიანებით ჩანიშნავს.

ზოგიერთმა მოსამართლემ არაერთხელ დააღვია ეთიკის კოდექსი, ისინი მონაწილეობენ პოლიტიკურ დისკუსიაში. ეს იგივეა, რაც მღვდლის სიარული დისკოთეკაზე, - ამის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა, ანა დოლიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა.

 

ანა დოლიძის განცხადებით, საჭიროდ არ თვლის უპასუხოს საბჭოს მოსამართლე წევრს, დიმიტრი გვრიტიშვილს, რომელმაც მასთან დაკავშირებით „ფეისბუქ პოსტი“ დაწერა.

 

„სიმართლე გითხრათ, წამების დაკარგვაც არ მინდა იმ ადამიანის პოსტებზე, რომელსაც ოჯახის წევრები და საკუთარი კლანიც კი არ „ულაიქებს“. დროს ნუ მაკარგვინებთ ამ საკითხზე.თუ ვინმე ღირსეული, კომპეტენტური და უფრო წონიანი გამოვა სიამოვნებით გამოვეხმაურები. ზოგიერთმა მოსამართლემ არაერთხელ დააღვია ეთიკის კოდექსი, ისინი მონაწილეობენ პოლიტიკურ დისკუსიაში. ეს იგივეა, რაც მღვდლის სიარული დისკოთეკაზე. ეს დაუშვებელია და მისახედია ის სრული აღრევა, რაც სასამართლო სივრციდან ხდება, როდესაც მოსამართლეები მონაწილეობას იღებენ პოლიტიკურ დისკუსიებში. დანარჩენ რეაქციებს მათი ქმედებები ნამდვილად არ იმსახურებს“, - განაცხადა ანა დოლიძემ.

 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრის, დიმიტრი გვრიტიშვილის განცხადებით, საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე ყოფილმა პრეზიდენტმა საბჭოში კანონდარღვევით წარადგინა, შესაბამისად, მას საბჭოს წევრობისთვის ლეგიტიმაცია არ აქვს.

ასეთი ფსიქოტიპის მოსამართლის ხელში ჩვენი მოქალაქეების ყოფნა სახიფათო მგონია, -ასე პასუხობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარე ეკა ბესელია მოსამართლე დიმიტრი გვრიტიშვილს.

 

როგორც ბესელიამ აღნიშნა, რეფორმები, რომელიც მართლმსაჯულების სფეროში განხორციელდა ამ წლების განმავლობაში, თავად ამ მოსამართლეებმა წყალში ჩაყარეს.

 

„არ მომისმენია ეს განცხადება და არც ინტერესი მაქვს წავიკითხო კიდევ ერთხელ ის, რაც უკვე მოვისმინე, რომ ამგვარი ადამიანები, რომლებიც სამწუხაროდ, მოსამართლედ იწოდებიან და ეს არის ნამდვილად კრახი მთელი ამ პროცესის, არ იყვნენ მართლმსაჯულების მანტიის ქვეშ, რადგან სახიფათო იქნება ჩვენი მოქალაქეების საქმე განსაჯოს ასეთმა ადამიანებმა. ამაზე უარესი რა შეიძლება წარმოიდგინო, ვიდრე ეს ფორმა და მეთოდია?! ამაზე უარესი თუ რამე შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინო არის ასეთი ფსიქოტიპის ადამიანი. სახიფათო მგონია ჩვენი მოქალაქეები ასეთი მოსამართლის ხელში. ეს არის ის რეალობა, რომელიც იოლად ხსნის რისთვისაც ახლა ჩვენ ვიბრძვით. გული მწყდება, რომ რეფორმები, რომელიც მართლმსაჯულების სფეროში განხორციელდა ამ წლების განმავლობაში, თავად ამ მოსამართლეებმა აბსოლუტურად წყალში ჩაყარეს და ხაზი გადაუსვეს ამ ყველაფერს. იმიტომ, რომ უვადოდ დანიშნული მოსამართლე ამ როლიდან მოლაპარაკე პრაქტიკულად ამბობს, რომ ის არის ისევ იმ ძალადობრივი რეჟიმის სახე, რომლიდანაც მოდის. ეს არის მძიმე რეალობა, რასაც საზოგადოება უყურებს. ამიტომ უნდა შევცვალოთ ეს ვითარება, ეს არის ჩემი პოზიცია. უნდა შეჩერდეს უვადოდ დანიშვნები, უნდა შეწყდეს ამ ადამიანებთან ერთად საკანონმდებლო მუშაობა და მათთან ერთად არ შეიძლება კანონპროექტები იწერებოდეს, ეს არის წარმოუდგენელი ",- განაცხადა ბესელიამ.

 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი დიმიტრი გვრიტიშვილი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საკითხს გამოეხმაურა.

 

“იმედი მქონდა, რომ ეკა ბესელია შეწყვეტდა სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ დაწყებულ ამ ცილისმწამებლურ კამპანიას, თუმცა, გუშინ ვიხილეთ საპირისპირო. გამარჯვებული სახით მან გვამცნო, რომ ბრძოლას აგრძელებს. ეს ბრძოლა ჩემთვის და საზოგადოებისთვისაც ცხადია, რომ სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგაა, ამიტომ ჩემი კატეგორიული მოთხოვნაა პროკურატურის, უზენაესი სასამართლოსადმი - დაუყოვნებლივ წარუდგინოს ინფორმაცია საზოგადოებას ამ საქმეში არსებული ფარული ჩანაწერების მდგომარეობის შესახებ“, - განაცხადა დიმიტრი გვრიტიშვილმა.

მართლა ნახირი ხომ არ არის შეკრებილი, ესენი არიან მოსამართლეები, - ასე ეხმაურება მოსამართლე ლევან მურუსიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების, ანა დოლიძის და ნაზი ჯანეზაშვილს „დუმილს" იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე.

 

„სასამართლო კორპუსი იმის ღირსი მაინც არის, რომ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული აზრი და შესაბამისად აფიქსირებენ განწყობას, წარმოუდგინონ და ელემენტარულად თქვან, რატომ უჭერენ მხარს ერთ პოზიციას და რატომ არ უჭერენ მეორე პოზიციას. მათ დუმილი არჩიეს.

 

ისინი აფასებენ ამ მოსამართლეებს, შეფასებას აკეთებენ და იღებენ გადაწყვეტილებას, უვადოდ დაინიშნებიან თუ არ დაინიშნებიან. ამიტომ, მოსამართლეთა კორპუსი თვლის, რომ ისეთ საჭირბოროტო საკითხზე, როგორიც არის მოსამართლეთა უვადოდ გადანიშვნა, შეიძლება ეთანხმებოდე ან არ ეთანხმებოდე, მაგრამ თუ ეთანხმები, ან არ ეთანხმები, ელემენტარული ზრდილობაა, კანონის მოთხოვნაა, ადამიანობაა, სინდისია, მოსამართლეს აუხსენი. ეს რა, მართლა ნახირი ხომ არ არის შეკრებილი, ესენი არიან მოსამართლეები, მართლსაჯულებას ახორციელებენ. შენ ხარ საბჭოს წევრი ანგარიშვალდებული ხარ მოსამართლეების წინაშე“, - განაცხადა ლევან მურუსიძემ.

 

კითხვაზე, არის თუ არა ლევან მურუსიძისთვის მოსამართლეთა უვადოდ გამწესება დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, ლევან მურუსიძე პასუხობს:

 

„ჩემთვის, ლევან მურუსიძისთვის და არამარტო ლევან მურუსიძისთვის, იტალიელი, ესპანელი, ინგლისელი, გერმანელი მოსამართლეებისთვის უვადოდ განმწესება არის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი დამოუკიდებლობის“.

 

მურუსიძის თქმით, კანონპროექტი, რომლის ავტორებიც ეკა ბესელია და მისი თანამოაზრეები არიან, კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.

შევთანხმდით, რომ ერთადერთი რაც წააქცევს "კლანს" და იმ შავ-ბნელ ძალას, რომელიც მას მფარველობს, არის ერთიანი ფრონტი,- ამის შესახებ ჟურნალისტებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ანა დოლიძემ პარლამენტში ოპოზიციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა.

 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი და ანა დოლიძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის საკითხზე, გაერთიანებული ოპოზიციის წევრებს პარლამენტში შეხვდნენ.

 

ანა დოლიძის თქმით, ამ საკითხზე შეხვედრას ყველა დაინტერესებულ მხარესთან გააგრძელებენ.

 

„შევხვდებით ყველა მოქალაქეს, ვისაც ადარდებს „კლანის“ არსებობა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლებთ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და ორგანიზაციასთან, ვისაც ეს ადარდებს",- განაცხადა ანა დოლიძემ.

ერთადერთი ვარაუდის საფუძველი დამრჩა, ხომ არ ემსახურება ეს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესს, რომელსაც სურს თავისი დამოუკიდებელი ადგილი დაიმკვიდროს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრმა დიმიტრი გვრიტიშვილმა განუცხადა, როდესაც პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საკითხს გამოეხმაურა.

 

მისივე თქმით, სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიზანმიმართულად ხორციელდება ცილისმწამებლური კამპანია.

 

"მას შემდეგ რაც "რუსთავი 2"-ის ეთერში წარვადგინე საჯარო არგუმენტები სასამართლო ხელისუფლების გამოსარიცხად იმ ბინძური დანაშაულის ჩადენის საქმეში, რასაც ჰქვია ადამიანის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული უკანონო ჩანაწერის გავრცელება, იმედი მქონდა, რომ ეკა ბესელია შეწყვეტდა სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ დაწყებულ ამ ცილისმწამებლურ კამპანიას, თუმცა, გუშინ ვიხილეთ საპირისპირო. გამარჯვებული სახით მან გვამცნო, რომ ბრძოლას აგრძელებს. ეს ბრძოლა ჩემთვის და საზოგადოებისთვისაც ცხადია, რომ სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგაა, ამიტომ ჩემი კატეგორიული მოთხოვნაა პროკურატურის, უზენაესი სასამართლოსადმი - დაუყოვნებლივ წარუდგინოს ინფორმაცია საზოგადოებას ამ საქმეში არსებული ფარული ჩანაწერების მდგომარეობის შესახებ. მე განვაცხადე, რომ ეს ჩანაწერები სასამართლოში შემოსვლის მომენტში დალუქული იყო და გავიდა ისე, რომ ეს ლუქები ხელუხლებელია. ანუ სასამართლოს არც ერთ მოხელეს, მოსამართლის ჩათვლით ამ ფარულ ჩანაწრებთან უშუალო წვდომა, მისგან ასლის გაკეთება და გავრცელების პრაქტიკული და თეორიული შესაძლებლობა არ ჰქონდა! „, - განაცხადა გვრიტიშვილმა.

 

მისივე თქმით, ეკა ბესელიას საჯარო პოსტში ორჯერ, თუ სამჯერ გაკეთდა მინიშნება სააპელაციო სასამართლოზე.

 

„ის აშკარად საუბრობდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, მოსამართლეებზე. მან განაცხადა, რომ შინაგანი განცდა აქვს, თითქოს ეს დაკავშირებულია სასამართლო ხელისუფლებასთან. ამიტომაც, მეც გამიჩნდა დასაბუთებული შინაგანი განცდა, ეჭვიც, რომ იგი პირდაპირ ადანაშაულებდა სასამართლოს და კონკრეტულად სააპელაციო სასამართლოს ამ ჩანაწერების გავრცელებაში. მეტიც, 29 იანვარს, ვიდრე თოქ-შოუ "არჩევანში" ჩემი გამოსვლა დაიწყებოდა, ეთერში ჩაერთო დავით ჭიჭინაძე, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ მოსამართლეების მხრიდან ადგილი აქვს შურისძიებას. აქედან გამომდინარე, დასაბუთებული დასკვნის საფუძველი გამოჩნდა, რომ ზუსტადაც მიზანმიმართულადაა დაწყებული ეს კამპანია სასამართლო ხელისუფლების, კონკრეტულად სააპელაციო სასამართლოს წინააღმდეგ",- განაცხადა გვრიტიშვილმა.

 

კითხვაზე, გამორიცხავს თუ არა, რომ შესაძლოა, ფარული ჩანაწერები თავად ეკა ბესელიამ გაავრცელა, გვრიტიშვილის თქმით, ზოგადად არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება.

 

„ვთქვი ის, რომ ჩანაწერების გავრცელება საეჭვოდ დაემთხვა ბოლო პერიოდში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს, როდესაც გარკვეულმა ჯგუფმა ეკა ბესელიას ხელმძღვანელობით აშკარად წარმოაჩინა თავი,როგორც რაღაც პროგრესულმა ძალამ, რომელიც ემხრობა სამართლიანობას, რომელიც ზრუნავს ქვეყნის მომავალზე და არ დაუშვებს მოსამართლეების სიის გატანას პარლამენტში. შექმნილი სიტუაცია ხელს არავის არ აძლევს, არც ხელისუფლებას, რომელსაც აქვს უმძიმესი ვალდებულება, რომ გამოიძიოს ეს დანაშაული და საზოგადოებას წარუდგინოს შედეგები. ხელს არ აძლევს სასამართლო ხელისუფლებას. თუ დამტკიცდება რაიმე ფორმით სასამართლო ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენლის კავშირი ამ ბინძურ დანაშაულთან ეს არის დამღუპველი. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი დამრჩა ვარაუდის საფუძველი, რომ ხომ არ ემსახურება ეს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესს, რომელსაც სურს თავისი დამოუკიდებელი ადგილი დაიმკვიდრის პოლიტიკურ ცხოვრებაში", - განაცხადა გვრიტიშვილმა.

 

კითხვაზე, ხომ არ აპირებენ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები სამართლებრივი სვლა მისცენ იმ განცხადებებს, რომელიც სასამართლოს წინააღმდეგ კეთდება, დიმიტრი გვრიტიშვილი პასუხობს, რომ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არ არის.

 

"ამაზე საუბარი არ არის. კანონით გათვალისწინებულია ვადა იმისთვის, რომ ამა თუ იმ პირის მიმართ ცილისწამების გამო სამართალწარმოება აღიძრას. არ ვიცი, ჩამოვყალიბდებით, კონსულტაცია გვექნება და თუ საჭირო გახდება არ გამოვრიცხავთ სამართლებრივი რეაგირების განხორციელებას", - განაცხადა გვრიტიშვილმა.

მოსამართლეთა უვადოდ განმწესების პროცესის შეჩერების ინიციატივით სწორედ წარსულს აბრუნებენ, იმ ,,სააკაშვილის“ წარსულს, როცა უფლებამოსილების ვადა დამოკლეს მახვილივით ეკიდა მოსამართლის თავზე, - ასე ეხმაურება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი, დიმიტრი გვრიტიშვილი „ქართული ოცნების“ დეპუტატების იმ ინიციატივას, რომელიც მოსამართლეთა უვადოდ განმწესებაზე პროცესის შეჩერებას გულისხმობს.

 

„გარდა იმისა, რომ მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნების მორატორიუმის ინიციატივა ანტიკონსტიტუციური და დისკრიმინაციულია, პარადოქსულიცაა შემდეგი თვალსაზრისით:

 

ინიციატორები თავს იწონებენ პროგრესულობით, ,,სამართლიანობის აღდგენის“ განზრახვით, ჩვენ ხომ ,,სააკაშვილის დროინდელ გადმონაშთებს“, ,,ანასხლეტებს“ გვიწოდებენ, რომლებიც წარსულს უნდა ჩაბარდნენ!

 

არადა, ამ ინიციატივით სწორედ წარსულს აბრუნებენ, იმ ,,სააკაშვილის“ წარსულს, როცა უფლებამოსილების ვადა დამოკლეს მახვილივით ეკიდა მოსამართლის თავზე!

 

მართლაც პროგრესული ყველა სუბიექტი ერთხმად აღიარებს, რომ მოსამართლის უვადოდ დანიშვნა მისი დამოუკიდებლობის ძირითადი წინაპირობაა. სწორედ ამიტომ მოიწონა ვენეციის კომისიამ საქართველოში 2017 წელს განხორციელებული საკონსტიტუციო რეფორმა, რომლის ძირითადი, ისტორიული მიღწევა ყველა დონის (მათ შორის - უზენაეს) სასამართლოში მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის წესის შემოღებაა.

 

ამიტომ, თვალთმაქცობს ის, ვინც ამტკიცებს, რომ წარსულის შემობრუნებით და განსაზღვრული ვადით მოსამართლეთა დანიშვნების აღდგენით მიიღწევა პროგრესი. აბსურდია!

 

მიჩნდება განცდა, რომ მათ არ სურთ საქართველოში დამოუკიდებელი მოსამართლეების არსებობა! ურჩევნიათ ვადით მოწყვლადი მოსამართლეები, რომლებიც ანგარიშს გაუწევენ მავანთ, უფლებამოსილების ვადის გაგრძელებისათვის.

 

დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება, რომელმაც მანამდე არნახული, უპრეცედენტო გარანტიები შექმნა სასამართლოს დამოუკიდებლობისათვის, არ დაუშვებს იმ წარსულის დაბრუნებას, რომელსაც თავად ამ ინიციატივის ავტორებიც კი მიიჩნევენ უარყოფითად და ,,გადმონაშთად“! „, - წერს დიმიტრი გვრიტიშვილი „ფეისბუქის“ საკუთარ გვერდზე.

 

შეგახსენებთ, „ქართული ოცნების“ დეპუტატი ეკა ბესელია პარლამენტს თანამოაზრე კოლეგებთან ერთად მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას სთავაზობს, რომელიც პირველ და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ განმწესების პროცესის შეჩერებას გულისხმობს. კანონპროექტს ხელს აწერენ: - გედევან ფოფხაძე, ალექსანდრე ერქვანია, ზვიად კვაჭანტირაძე, კობა ნარჩემაშვილი, ლევან კობერიძე, დავით ჭიჭინაძე, ოთარ ჩრდილელი, ეკა ბესელია და ლევან გოგიჩაიშვილი.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრის, დიმიტრი გვრიტიშვილის განცხადებით, საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე ყოფილმა პრეზიდენტმა საბჭოში კანონდარღვევით წარადგინა, შესაბამისად, მას საბჭოს წევრობისთვის ლეგიტიმაცია არ აქვს. აღნიშნულის შესახებ მოსამართლე „ფეისბუქის“ გვერდზე წერს.

 

„იცით, რატომ არ აქვს ლეგიტიმაცია ანა დოლიძეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობისათვის?

 

1) ,,საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის მე-11-პრიმა პუნქტის თანახმად, პრეზიდენტყოფილ მარგველაშვილს ის კონკურსის წესით უნდა დაენიშნა. გაგიგიათ ვინმეს ასეთი კონკურსის ჩატარების შესახებ? მე არა! ანუ - თუ ანა დოლიძე უკონკურსოდ დაინიშნა, ჩადენილია კანონდარღვევა და მისი დანიშვნის შესახებ სამართლებრივი აქტი ბათილია!

 

2) თითქმის ყველა უწყებას და პროფესიულ ჯგუფს აქვს ეთიკური წესები, რომელიც უნდა დაიცვას ამ უწყებაში დასაქმებულმა ან პროფესიულ ჯგუფში გაწევრიანებულმა პირმა. ეთიკური წესები კი ამ პირს პირველ რიგში ავალდებულებს - იზრუნოს უწყების/პროფესიული ჯგუფის ინტერესების დაცვასა და ავტორიტეტის ამაღლებაზე.

 

ანა დოლიძე კი რას აკეთებს? შანსს არ უშვებს - ძირი გამოუთხაროს სასამართლო ხელისუფლებას და დააკნინოს საზოგადოების, უცხოელების თვალში! იტყუება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე და ზრუნავს მხოლოდ საკუთარ პოლიტიკურ კარიერაზე, სასამართლოს დისკრედიტაციის ხარჯზე! შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ იფერებს ხოლმე, როცა ვინმე დაუწერს: ,,ანა, თქვენ საუკეთესო პრეზიდენტი იქნებოდით!“ და გულაჩუყებული უხდის მადლობებს.

 

3) ანა დოლიძე არ მონაწილეობს არც ერთ ღონისძიებაში, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ან სასამართლოს დადებითად წარმოაჩენს! იქ კი, სადაც სასამართლოს ლანძღავენ, ის პირველი მიდის! სწორედ ამ სამი გარემოების გამო, ანა დოლიძეს არ აქვს ლეგიტიმაცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობისათვის“, - წერს დიმიტრი გვრიტიშვილი სოციალურ ქსელში.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მოსამართლეთა ნაწილისა და უმრავლესობის წევრის, ვანო ზარდიაშვილის შეხვედრასთან და სასამართლო სისტემაში კლანის არსებობასთან დაკავშირებით, ოპოზიციის მხრიდან „სპეკულაციური მესიჯი" ვრცელდება.

 

როგორც კობახიძემ ფაქტთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, ამ მესიჯს სიმართლესთან კავშირი არ აქვს.

 

„ეს არის სპეკულაციური მესიჯი, რომელიც ვრცელდება ოპონენტების მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდან. ამას სინამდვილესთან არაფერი აქვს საერთო. რაც შეეხება კერძო შეხვედრას, თვითონ ამ შეხვედრის მონაწილეები გასცემენ პასუხს",- განაცხადა კობახიძემ.

 

შეგახსენებთ, „ტაბულამ“ ფოტო გაავრცელა, სადაც რუსთაველის გამზირზე მდებარე სკვერში უმრავლესობის წევრი დეპუტატის, ვანო ზარდიაშვილის და მოსამართლეების შეხვედრაა ასახული.

ექსკლუზიური

ევროკავშირი

არქივი

« « » » February 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

ამინდი

თბილისი

ბლოგერები

Global Press
ვალოდია ჯინჭარაძე
ბლოგერი
იხილეთ ბლოგი
Global Press
გიორგი გიორგაძე
ბლოგერი
იხილეთ ბლოგი
Global Press
მერაბ ცაავა
ბლოგერი
იხილეთ ბლოგი

ყველა ბლოგერი

ჟურნალისტური გამოძიება

გამოკითხვა

საქართველოში, პროსტიტუციის ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს თუ არა?