სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემური საკითხებისა და სახელმწიფო ავტოპარკის მართვისა და რეგულირების საკითხების შესახებ აუდიტზე მუშაობს.

 

როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშშია აღნიშნული, 2018 წელს სამსახურმა დაიწყო 2 სისტემური შესაბამისობის აუდიტი, რომლებიც დასრულდება 2019 წელს, კერძოდ: სახელმწიფო შესყიდვების მართვის სისტემური საკითხები და სახელმწიფო ავტოპარკის მართვისა და რეგულირების საკითხები.

 

უწყების განმარტებით, აუდიტების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები ხშირ შემთხვევაში სისტემურია და საერთოა უწყე­ბების უმრავლესობისათვის. სწორედ ამიტომ, 2018 წლიდან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაიწყო აუდიტის ახალი მიმართულების, სისტემური (ჰორიზონტალური) აუდიტების ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სექტორში სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებების გამოვლენას და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას.

 

ამასთან ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2018 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა 90 აუდიტი და ჯამურად დაფარა 11 მლრდ ლარი, რაც ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის 85%-ს შეადგენს.

 

დოკუმენტის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს 2017 წელთან შედარებით შემცირდა ფინანსური აუდიტების რაოდენობა, რაც გამოწვეული იყოს მთავრობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებებით (სამინისტროების გაერთიანებით), 4%-ით გაიზარდა ბიუჯეტის დაფარვის მაჩვენებელი. უფრო კონკრეტულად, 2018 წელს ჩატარდა 25 ფინანსური, 53 შესაბამისობის და 12 ეფექტიანობის აუდიტი.

 

ცნობისთვის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში პარლამენტს უკვე წარედგინა. დოკუმენტს თავდაპირველად პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტი ( საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი) განიხილავს, რის შემდეგაც ის განსახილველად პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გავა.

ავტორი:Global Press
ელ-ფოსტა:ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.